Trwa ładowanie...
d3c941x

BORUTA-ZACHEM - Podpisanie aneksu do umowy pożyczki (7/2015) - EBI

BORUTA-ZACHEM - Podpisanie aneksu do umowy pożyczki (7/2015)

Share
d3c941x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy pożyczki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boruta Zachem S.A.(Spółka)
informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. podpisał aneks do zawartej Umowy pożyczki (Umowa), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 24 stycznia 2015 r. Na mocy aneksu, zwiększona została kwota pożyczki o dodatkowe 890.000,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto Spółki w dniu podpisania aneksu tj. 10 lutego 2015 r. W związku z aneksem, łączna kwota pożyczki wynikająca z Umowy wyniosła na dzień podpisania aneksu 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Środki pozyskane przez Spółkę na mocy Umowy wraz z otrzymanym dofinansowaniem z PARP (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.) zostaną przeznaczone na rozwój produkcji ekologicznych środków czystości z wykorzystaniem biosurfaktantów oraz na wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia współpracy Spółki BORUTA-ZACHEM z partnerami. Podstawa prawna: § 3 ust. 2
pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c941x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c941x

Podziel się opinią

Share
d3c941x
d3c941x