Trwa ładowanie...
d2ncof8

BORUTA-ZACHEM S.A. - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale zakładowym i ogólne ...

BORUTA-ZACHEM S.A. - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Emitencie (4/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORUTA-ZACHEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Emitencie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boruta-Zachem S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 lutego 2015 r. otrzymał od Pana Marcina Pawlikowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie (w trybie Art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie) o pośrednim zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta w wyniku zawarcia umowy darowizny udziałów w podmiocie od niego zależnym, Midorana Investments Ltd, będącej dominującym akcjonariuszem Emitenta. Zgodnie z treścią zawiadomienia, Pan Marcin Pawlikowski informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r. zawarł umowę darowizny posiadanych bezpośrednio 50% udziałów w Midorana Investments Ltd, na rzecz podmiotu niepowiązanego z Panem Marcinem Pawlikowskim. W związku z umową darowizny, Pan Marcin Pawlikowski przestał być udziałowcem Midorana Investments Ltd. Midorana Investments Ltd jest dominującym akcjonariuszem Emitenta i posiada łącznie 110 555 150 akcji, stanowiących 79,20 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 110 555 150 głosów, co stanowi 79,20 % w ogólnej liczbie głosów
w Emitencie. Na skutek dokonanej darowizny Pan Marcin Pawlikowski przestał być pośrednio akcjonariuszem Emitenta. Przed umową darowizny Pan Marcin Pawlikowski posiadał pośrednio i bezpośrednio 110 755 150 akcji Emitenta stanowiących 79,35 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 110 755 150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 79,35 % ogólnej liczby głosów w Emitencie. Po dokonanej darowiźnie, Pan Marcin Pawlikowski nadal posiada bezpośrednio 200 000 akcji Emitenta stanowiących 0,14 % w kapitale zakładowym Emitenta uprawniających do 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 0,14 % ogólnej liczby głosów w Emitencie. Ogólna liczba akcji Emitenta wynosi 139 575 150. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta wynosi 139 575 150. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Wiesław Sażała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8