Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

BORUTA-ZACHEM - Zawarcie istotnej umowy na dostawę biosurfaktantów (20/2014) - EBI

BORUTA-ZACHEM - Zawarcie istotnej umowy na dostawę biosurfaktantów (20/2014)
Share
d2j5q0m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy na dostawę biosurfaktantów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Boruta-Zachem S. A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. została podpisana umowa (?Umowa?) pomiędzy Spółką a kontrahentem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (?Nabywca?), w przedmiocie nabywania biosurfaktantów przez Nabywcę od Spółki. Na mocy Umowy, Spółka zobowiązuje się wyprodukować i sprzedać a Nabywca zobowiązuje się nabyć 100 (słownie: sto) ton biosurfaktantów w okresie do końca 2015 roku. Według zapisów Umowy, pierwsza dostawa wielkości 20 (słownie: dwadzieścia) ton biosurfaktantów ma mieć miejsce 20 sierpnia 2015 r. Kolejne dostawy, o tym samym tonażu, będą odbywały się cyklicznie ? dwudziestego dnia każdego kolejnego miesiąca do końca 2015 r. Dzięki wieloletniej obecności spółki na rynkach bliskowschodnich z ofertą barwników i pigmentów najwyższej jakości marka oraz produkty Boruty-Zachemu S. A. są doskonale znane oraz cenione. Dystrybutorzy podstawowych produktów Spółki na całym świecie od czasu uruchomienia projektu biosurfaktantów interesują się tą nowatorską
technologią będącą w posiadaniu Boruty-Zachemu S. A. Uruchomienie produkcji najwyższej jakości biosurfaktantów jest na tak zaawansowanym etapie, że bliskowschodni partnerzy zdecydowali się na podpisanie kontraktu jeszcze przed uruchomieniem bioreaktorów w fabryce. Zaufanie do Boruty-Zachemu S. A. jako sprawdzonego przez bliskowschodni rynek partnera, oraz testy biosurfaktantów Spółki przyśpieszyły decyzję Nabywcy o podpisaniu umowy. Nabywca godzi się w odpowiednim zapisie umowy aby w wypadku opóźnienia uzyskania pełnych mocy produkcyjnych przez fabrykę Spółki otrzymywać taką ilość biosurfaktantów, którą Spółka będzie w stanie wyprodukować w danym momencie. Na mocy Umowy określono cenę po jakiej Nabywca będzie kupował biosurfaktanty od Spółki. Cena wynosi 245,00 USD (słownie: dwieście czterdzieści pięć dolarów amerykańskich) za kilogram biosurfaktantów. Łączna wartość Umowy wynosi 24.500.000,00 USD (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich), co wg średniego kursu NBP z dnia 20
listopada 2014 r. stanowi równowartość 82.516.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych). Pozostałe zapisy Umowy, w tym odnośnie specyfikacji produktu, terminów płatności i dostaw, są typowe dla międzynarodowych transakcji sprzedaży produktów o podobnej skali. Umowa została uznana za istotną z racji wartość Umowy jak również jej znaczenia dla sytuacji gospodarczej majątkowej i finansowej Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m