Trwa ładowanie...
d12dv06

Boryszew miał w czwartym kwartale 0,9 mln zł zysku netto

27.02. Warszawa (PAP) - Boryszew wypracował w czwartym kwartale 2013 roku 0,9 mln zł zysku netto łącznie z działalności kontynuowanej oraz zaniechanej. Przychody grupy spadły w tym...

Share
d12dv06

27.02. Warszawa (PAP) - Boryszew wypracował w czwartym kwartale 2013 roku 0,9 mln zł zysku netto łącznie z działalności kontynuowanej oraz zaniechanej. Przychody grupy spadły w tym okresie do 1,147 mld zł z 1,163 mld zł rok wcześniej - podał Boryszew w raporcie.

Grupa miała w czwartym kwartale 1,9 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej, oraz 18,2 mln zł zysku z działalności zaniechanej, z czego tylko niecałe 3 mln zł przypadało właścicielom jednostki dominującej. Wynik z działalności zaniechanej wynikał ze sprzedaży majątku HMN Szopienice w likwidacji.

W całym 2013 roku Boryszew wypracował 13,7 mln zł zysku netto wobec 39,3 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody grupy spadły do 4,84 mld zł z 4,88 mld zł.

d12dv06

Na koniec roku Boryszew miał 747,7 mln zł krótkoterminowego długu oprocentowanego oraz 198,7 mln zł oprocentowanych zobowiązań długoterminowych. Rok wcześniej było to odpowiednio 640,5 mln zł i 162,8 mln zł.

Wolumen sprzedaży grupy wzrósł w 2013 roku o 1 proc. do 273,9 tys. ton.

Boryszew podał, że w 2013 roku spadek wyników operacyjnych segmentu motoryzacyjnego grupy był spowodowany głównie mniejszą sprzedażą, która to wynikała z kryzysu w europejskiej branży motoryzacyjnej oraz z kontraktowych obniżek cen i cyklu życia kontraktów. W roku 2013 stare kontrakty stopniowo wygasały i nie były, szczególnie w segmencie wyrobów plastikowych, proporcjonalnie zastępowane nowymi.

Wzrost wyników operacyjnych segmentu aluminium wynikał natomiast z bardziej rentownego miksu produktowego. Wolumen w tym segmencie spadł do 94,6 tys. ton z 98,5 tys. ton.

d12dv06

Segment miedzi poprawił wynik operacyjny dzięki rekordowym wolumenom, które wzrosły rdr o 25 proc. Wolumen sprzedaży wzrósł do 42,5 tys. ton z 37,2 tys. ton w 2012 roku.

W segmencie cynku i ołowiu spadek dotyczył jedynie spółki Baterpol i był następstwem wyższych kosztów podstawowego surowca - złomu akumulatorowego. Wynik operacyjny poprawiła za to ZM Silesia. Wolumen wzrósł do 77 tys. ton z 73,8 tys. ton.

Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych segmentów grupy Boryszew w 2013 roku.

w mln zł Przychody 2013 Przychody 2012 Zysk oper. 2013 Zysk oper. 2012

Motoryzacja 1.556,6 1.646,9 0,5 37,3 Aluminium 1.003,8 1.092 54,5 50,3 Miedź 971,4 853,7 18,3 8,8 Cynk i ołów 586,5 542,4 2,9 22,4 Handel i pozostałe 442,6 461,2 16,2 15,4 Wyroby chemiczne 373,8 388 30,7 21,3

kuc/ jtt/

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06