Trwa ładowanie...
d45ymvl
espi

BORYSZEW - Nabycie aktywów przedsiębiorstwa WEDO (102/2011)

BORYSZEW - Nabycie aktywów przedsiębiorstwa WEDO (102/2011)
Share
d45ymvl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów przedsiębiorstwa WEDO | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 16 września 2011r. i nr 85/2011 z dnia 30 września 2011r. informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 90/2011 z dnia 22 października 2011r. oraz nr 96/2011 z dnia 9 listopada 2011r., dotyczących nabycia aktywów przedsiębiorstwa WEDO Formenbau und Kunststoffverarbeitung GmbH z siedzibą w Niemczech (WEDO), za kwotę prawie 2 mln Eur, strony tej umowy dokonały ostatnich czynności prowadzących do nastąpienia skutku rozporządzającego (rzeczowego) umowy. W dniu 30 listopada 2011r. sprzedający otrzymał cenę za nabywane aktywa i zgodnie z postanowieniami umowy, przy spełnieniu pozostałych warunków zawieszających umowy, w tym uzyskaniu zgody Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt) powoduje, iż jej skutek rozporządzający w postaci przejścia własności nabywanych aktywów następuje w dniu 1 grudnia 2011r. Zgodnie z w/w umową w skład nabywanych aktywów wchodzą
m.in.: - środki trwałe, - wartości niematerialne łącznie z własnością intelektualną, - majątek obrotowy, - umowy z pracownikami, - kontrakty. WEDO jest wysoko wyspecjalizowaną narzędziownią ściśle zintegrowaną z przedsiębiorstwami Grupy AKT (nabyta przez Spółkę w sierpniu 2011r.) świadczącą usługi konstrukcyjne, projektowe, R&D oraz produkcji form ? zarówno dla AKT i klientów z sektora automotive, jak i innych spoza tego sektora. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45ymvl

Podziel się opinią

Share
d45ymvl
d45ymvl