Trwa ładowanie...
dl943hf

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (72/2013)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (72/2013)

Share
dl943hf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 września 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu dnia 23 września 2013 roku w transakcji giełdowej 20.000.000 sztuk akcji Boryszew SA. Transakcja ta spowodowała zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A. Przed dniem transakcji ? 22 września 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.146.501.384 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 52,11% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 154.977.882 sztuki akcji Boryszew SA, co stanowiło 7,044% udziału w kapitale zakładowym spółki. Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał także bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 1.288.029.266 głosów na WZ, co stanowiło 58,546% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA. Na dzień 23 września 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.166.309.943 akcje Boryszew SA, które stanowią 53,014%
udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 154.977.882 sztuki akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 7,044% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.321.287.825 głosów na WZ, co stanowi 60,058% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

Podziel się opinią

Share
dl943hf
dl943hf