Trwa ładowanie...
d3ac6rw
d3ac6rw

BOŚ Bank zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 0,02% kapitału

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakończył program odkupu akcji własnych, w ramach którego nabył łącznie 4 680 walorów, stanowiących 0,0205% kapitału, podała instytucja.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3ac6rw

Program był realizowany na podstawie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 10 czerwca 2015 r.

"W ramach programu bank nabył łącznie 4 680 akcji, które reprezentują 0,0205% kapitału zakładowego i 0,0205% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji w ramach programu wyniosła 27,94 zł. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10 zł" - czytamy w komunikacie.

Łącznie Bank posiada 37 775 akcji własnych które reprezentują 0,17% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,17% głosów na WZ.

d3ac6rw

"Akcje własne nabyte przez bank mogą zostać przeznaczone do zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka banku w rozumieniu Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku" - czytamy dalej.

Bank nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z tych akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d3ac6rw

Podziel się opinią

Share
d3ac6rw
d3ac6rw