Trwa ładowanie...
d3den4z

BOŚ rozpoczął ofertę do 40 mln akcji w ramach oferty prywatnej bez pp

Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej, podał bank.

Share
d3den4z

"Oferta, która zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, zostanie przeprowadzona w oparciu o proces budowania księgi popytu wśród uprawnionych inwestorów zaproszonych przez zarząd, na zasadach określonych w uchwale emisyjnej, KSH, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych innych właściwych przepisach oraz zasadach subskrypcji"- czytamy w komunikacie.

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z których każdy jest uprawniony do nabycia akcji oferowanych o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100 000 euro, po średnim kursie walut Narodowego Banku Polskiego z dnia ustalenia ceny emisyjnej, podano także.

Wszystkie akcje serii U zostaną zaoferowane po tej samej cenie emisyjnej która zostanie ustalona przez radę nadzorczą, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu, na zasadach określonych w uchwale emisyjnej.

"Zakończenie budowania księgi popytu i ustalenie ceny emisyjnej akcji serii U jest przewidywane na 21 czerwca 2016 r. Bank przekaże do wiadomości publicznej informację o wysokości ceny emisyjnej w raporcie bieżącym" - czytamy także.

d3den4z

BOŚ podał, że będzie ubiegał się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji oferowanych, które zostały objęte w ramach oferty, do obrotu na rynku regulowanym GPW.

"W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, spółka będzie zobowiązana do udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii U nabytych w ofercie w III kwartale 2016 r." - czytamy także.

W ub. miesiącu akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Pod koniec lutego br. BOŚ ogłosił, że planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł, a zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej.

d3den4z

Wcześniej w lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie BOŚ przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), główny akcjonariusz zapowiedział później, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i nie zamierza obecnie zmniejszać swojego zaangażowania w BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d3den4z

Podziel się opinią

Share
d3den4z
d3den4z