Trwa ładowanie...
d42p8eg
espi

Bowim - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F. (2/2012)

Bowim - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F. (2/2012)

Share
d42p8eg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 stycznia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 75/2012 postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 13.139.647 (trzynaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: - 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B, - 3.882.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D, - 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E, - 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) Akcji serii F. Jednocześnie Spółka informuje, iż dopuszczenie do obrotu akcji serii B, D, E i F nie wpływa na zamiary Spółki odnośnie przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji serii G. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42p8eg

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2012-01-20 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42p8eg

Podziel się opinią

Share
d42p8eg
d42p8eg