Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

Bowim - Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w ...

Bowim - Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (38/2014)
Share
d34cczo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 lipca 2014r. powziął informację otrzymaną od jego pełnomocnika, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygn. III Sa/Gl 825/13. W ustnym uzasadnieniu wyroku, przedstawionym po rozprawie, NSA uznał za prawidłowe ustalenia gliwickiego sądu w zakresie nieprawidłowości decyzji podatkowej wydanej w sprawie Spółki. Dla przypomnienia, we wcześniejszym wyroku z dnia 23 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że wydana w sprawie Spółki decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, określająca wysokość podatku od towarów i usług za okres od października 2007 do kwietnia 2008 r., kwestionująca prawo Spółki do stosowania 0% stawki VAT do wewnątrzwspólnotowych dostaw wyrobów stalowych na skutek oszustw popełnionych przez nabywców towarów,
została wydana w naruszeniem przepisów postępowania podatkowego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza, że organy podatkowe mają obowiązek ponownie wydać decyzję podatkową, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych przekazanych im przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Wyrok ten jest prawomocny. Szczegółowe motywy wyroku zostaną przedstawione w uzasadnieniu pisemnym sporządzonym przez NSA. Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, nakładała na Emitenta obowiązek zapłaty kwoty 2.608.810 zł z odsetkami podatkowymi, z tytułu łącznej różnicy pomiędzy kwotą podatku VAT zadeklarowaną przez Emitenta za miesiące od października 2007r. do kwietnia 2008r., a kwotą zobowiązania podatkowego za ww. miesiące określoną w decyzji. Różnica wynikała z podważanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach prawa Emitenta do zastosowania stawki 0% w zakresie podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Kwota ta została przez Emitenta w całości zapłacona. Raport
ma związek z następującymi raportami Emitenta: 1. Raport bieżący nr 08/2013 - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2. Raport bieżący nr 70/2013 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28.01.2013r. nr PT I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 (sygn. akt WSA w Gliwicach: III WSA/Gl 825/13). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
d34cczo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2014-07-15 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo