Trwa ładowanie...
d2jvgzb

Bowim - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii B, D, E i F (4/2012)

Bowim - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii B, D, E i F (4/2012)

Share
d2jvgzb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii B, D, E i F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 79/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. postanowiono wprowadzić z dniem 25 stycznia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym: - 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B, - 3.882.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D, - 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E, - 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F. Akcje BOWIM S.A. serii B, D, E i F notowane będą pod nazwą skróconą "BOWIM" i oznaczeniem "BOW". Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jvgzb

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2012-01-24 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jvgzb

Podziel się opinią

Share
d2jvgzb
d2jvgzb