Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524
espi

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (21/2014)
Share
dj9h524
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-10-31 2014-09-30
Wartość aktywów netto 21 283 505,07 21 665 330,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 132,13 132,23

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dj9h524

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524