Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2011)
Share
d46w02y

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 ("Fundusz"), na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o dokonaniu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.1. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych:a) nazwa, siedziba, adresDeloitte Audyt Sp. z o.o.Warszawa, al. Jana Pawła II 19b) podstawy uprawnieńPodmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 73 prowadzoną przez KRBR.2. Data wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: 27.05.2011 r.3.Określenie, czy Fundusz korzystał z usług wybranego podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:Fundusz korzystał z usług podmiotu, w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.4. Określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi:Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.5. Określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:Umowa ma obejmować przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres 6 miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2011 r. oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2011 r. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 14 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-05-27
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
Temat raportu: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 34 oie - wybór podm. upraw do badania sprawozd. finansow.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y