Trwa ładowanie...
dagwbe4

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (7/2013)

Share
dagwbe4
WIADOMOŚĆ
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja ("Fundusz") na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy, przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.Informacje te dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.bphtfi.pl oraz w siedzibie Towarzystwa:BPH TFI SAul. Bonifraterska 1700-203 Warszawa
Plik Opis
MIwykazinformacji_2012.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 7 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-01-31
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
Temat raportu: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej - wykaz inf. przek. do publ. wiad.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu
Janusz Niemiec Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4