Trwa ładowanie...
d4k1kwc

BPX - Zmiany w polityce rachunkowości Spółki. (1/2015) - EBI

BPX - Zmiany w polityce rachunkowości Spółki. (1/2015)

Share
d4k1kwc
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiany w polityce rachunkowości Spółki.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BPX S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 08 stycznia 2015 r. podjął uchwałę o wprowadzeniu zmian do polityki rachunkowości stosowanej przez Spółkę. Zmiany nastąpią w następującym zakresie: - wprowadzenie wewnętrznych korekt nie mających znaczenia dla prezentacji danych dotyczących nazewnictwa i numeracji kont księgowych, - rachunek zysków i strat sporządzany będzie w wariancie porównawczym. Przyjęte zmiany mają zastosowanie dla sprawozdań finansowych oraz księgowości Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. Pierwszym raportem sporządzonym z uwzględnieniem nowej polityki rachunkowości wraz z danymi porównawczymi będzie raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Saczuk Prezes Zarządu
Rafał Klawikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc