Trwa ładowanie...
dlvsti6

BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowe ... - EBI

BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER (20/2015)

Share
dlvsti6
NEW CONNECT
Raport EBI nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku, powziął informację o podjęciu przez Rosyjski Urząd Patentowy decyzji o przyznania prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER dla klas: 5, 10, 42 oraz 44. Prawo ochronne obowiązuje do 13 września 2023 r. Zarejestrowanie powyższego znaku jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlvsti6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6