Trwa ładowanie...
d1qahna
d1qahna
espi

BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowe ... - EBI

BRASTER - Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER (20/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qahna
NEW CONNECT
Raport EBI nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Rosyjski Urząd Patentowy dla znaku towarowego BRASTER
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku, powziął informację o podjęciu przez Rosyjski Urząd Patentowy decyzji o przyznania prawa ochronnego dla znaku towarowego BRASTER dla klas: 5, 10, 42 oraz 44. Prawo ochronne obowiązuje do 13 września 2023 r. Zarejestrowanie powyższego znaku jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qahna

Podziel się opinią

Share
d1qahna
d1qahna