Trwa ładowanie...
dsrlegl

BRASTER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa ...

BRASTER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lutego 2015 roku (8/2015)

Share
dsrlegl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lutego 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. (dalej ?Spółka?) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym w dniu 24 lutego 2015 roku posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BRASTER S.A. wyniosła 953.416. 1. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadał 326.662 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 34,26% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 10,84% ogólnej liczby głosów; 2. Henryk Jaremek posiadał 151.720 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,91% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów; 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zarządzające i reprezentujące: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol SUBFUN oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniętym Medyczny posiadał łącznie 192.616 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,20% udziału w liczbie głosów na
NWZ oraz stanowi 6,39% ogólnej liczby głosów, 4. Grzegorz Franciszek Pielak wraz z podmiotem powiązanym Grehen Sp. z o.o. posiadał 153.077 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,06% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów, 5. Binkiewicz Tomasz posiadał 70.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,34% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz stanowi 2,32% ogólnej liczby głosów, 6. Marcin Halicki posiadał 58.072 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,09% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz stanowi 1,93% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2015-03-02 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

Podziel się opinią

Share
dsrlegl
dsrlegl