Trwa ładowanie...
dg9u8qe
dg9u8qe
espi

BRASTER S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby powiązane z ...

BRASTER S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby powiązane z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. (9/2013)
Share
dg9u8qe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby powiązane z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Braster S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 roku wpłynęło do Spółki, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o zawartych przez osoby blisko powiązane z tym Członkiem Rady Nadzorczej, transakcjach na akcjach Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, że osoba blisko powiązana z Członkiem Rady Nadzorczej, w której Członek Rady Nadzorczej zasiada w organach zarządzających, w dniu 19 kwietnia 2013 r. zawarła w Luksemburgu transakcję nabycia 119.100 sztuk akcji Emitenta po cenie łącznej 1.145.741,68 zł (słownie: milion sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 68/100) od osoby blisko powiązanej z Członkiem Rady Nadzorczej w której Członek Rady Nadzorcze zasiada w organach zarządzających. Przedmiotowa transakcja nabycia akcji miała miejsca poza rynkiem alternatywnym i nie odbyła się w ramach transakcji sesyjnej. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na
opublikowanie swoich danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dg9u8qe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
2013-06-17 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg9u8qe

Podziel się opinią

Share
dg9u8qe
dg9u8qe