Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

BRASTER - Udział BRASTER S.A. w World Congress on Breast Healthcare (82/2014) - EBI

BRASTER - Udział BRASTER S.A. w World Congress on Breast Healthcare (82/2014)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 82 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udział BRASTER S.A. w World Congress on Breast Healthcare | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że powziął informację, iż Spółka została zakwalifikowana do udziału w XVIII SIS World Congress on Breast Healthcare, poświęconego ochronie zdrowia piersi Podczas tego prestiżowego wydarzenia Spółka będzie miała możliwość zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań klinicznych oraz omówienia raportu podsumowującego badania THERMARAC. Kongres odbędzie się w dniach 16 ? 19 października 2014 roku w Orlando (USA). World Congress on Breast Healthcare to cykliczna, międzynarodowa konferencja poświęcona w całości chorobom piersi. W 2014 roku organizowana jest w USA przez American Society of Breast Disease (ASBD) i Senologic International Society (SIS) jego XVIII edycja. Kongres w którym uczestniczą specjaliści z całego świata ma na celu wymianę wiedzy na temat chorób piersi, w tym: epidemiologii, profilaktyki, badań przesiewowych i wczesnego wykrywania, diagnostyki, leczenia. Wyniki przeprowadzonych przez BRASTER S.A. badań klinicznych zostaną
zaprezentowane podczas sesji plakatowej SIS-0928, 18 października br. przez dr n. med. Pawła Bastę - koordynatora badania THERMACRAC z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Obecność Spółki na wspomnianym Kongresie jest nie tylko ważna ze względu na prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe, których metodologia przeprowadzania oraz wyniki są uznawane przez środowisko medyczne i zyskują jego aprobatę, ale również z punktu widzenia rozwoju Spółki, gdyż stanowi niezbędny etap w procesie komercjalizacji urządzenia BRASTER Tester na światowym rynku medycznym, tj. etap rozpowszechniania informacji o urządzeniu wśród lekarzy specjalistów praktykujących na rynku w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l