Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

BRE - Konwersja i asymilacja 1.500 akcji BRE Bank SA przez KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu g...

BRE - Konwersja i asymilacja 1.500 akcji BRE Bank SA przez KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data ich pierwszego notowania po konwersji i asymilacji. (90/2013)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konwersja i asymilacja 1.500 akcji BRE Bank SA przez KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data ich pierwszego notowania po konwersji i asymilacji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ('Bank") zgodnie z powziętą informacją podaje do wiadomości, że: 1. Uchwałą z dnia 9 września 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił wprowadzić z dniem 16 września 2013 r. w trybie zwykłym obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.500 akcji Banku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLBRE0000020. Wprowadzenie ww.akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 16 września 2013 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 16 września 2013 r. zamiany powyższych akcji imiennych Banku na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami Banku będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBRE0000012. 2. Dnia 11 września 2013 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA postanowił dokonać w dniu 16 września 2013 r. asymilacji 1.500 akcji zwykłych na okaziciela Banku. powstałych po zamianie dokonanej w dniu 16 września 2013 r. 1.500 akcji zwykłych imiennych Banku
oznaczonych kodem PLBRE0000020, z 42.150.752 akcjami zwykłymi na okaziciela oznaczonymi kodem PLBRE0000012 Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLBRE0000012. Z dniem 16 września 2013 r.: 1) kodem PLBRE0000012 oznaczonych jest 42.152.252 akcje Banku, 2) kodem PLBRE0000020 oznaczonych jest 18.000 akcji Banku, | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5