Trwa ładowanie...
dtzlete
dtzlete
espi

BRE - Podtrzymanie ratingu długoterminowego BRE Banku SA przez agencję Moody?s, perspektywa negat...

BRE - Podtrzymanie ratingu długoterminowego BRE Banku SA przez agencję Moody?s, perspektywa negatywna (37/2012)
Share
dtzlete

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podtrzymanie ratingu długoterminowego BRE Banku SA przez agencję Moody?s, perspektywa negatywna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRE Banku SA informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 roku agencja ratingowa Moody?s Investors Service podtrzymała rating długoterminowy BRE Banku na poziomie "Baa2". Perspektywa ratingu jest negatywna. Od 19 stycznia 2012 roku rating długoterminowy BRE Banku znajdował się na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia (raport bieżący nr 4/2012). Rating długoterminowy BRE Banku uwzględnia ocenę potencjalnego wsparcia ze strony Commerzbanku AG i wsparcia systemowego. W dniu 6 czerwca 2012 roku, agencja Moody?s zakończyła przegląd Commerzbanku w ramach kompleksowego przeglądu banków niemieckich. Ratingi długoterminowy i krótkoterminowy Commerzbanku zostały obniżone o jeden stopień - odpowiednio do "A3" i "Prime-2". Rating siły finansowej (BFSR) Commerzbanku, uwzględniany w ocenie ratingu długoterminowego BRE Banku, został utrzymany na dotychczasowym poziomie ("D+"/"baa3"), lecz z perspektywą negatywną. W komunikacie z dnia 11 czerwca agencja Moody?s podkreśliła ocenę wysokiego wsparcia BRE Banku ze
strony Commerzbanku, jak również wysokiego wsparcia systemowego, na które mógłby liczyć BRE Bank jako trzeci bank w Polsce pod względem wielkości, z ustabilizowanymi udziałami w rynku i znaczną bazą depozytową. Aktualny rating BRE Banku przez agencję Moody?s przedstawia się następująco: Rating długoterminowy (długookresowa ocena depozytów w walucie zagranicznej): "Baa2" z perspektywą negatywną, Rating krótkoterminowy: "Prime-2", Rating siły finansowej (BFSR): "D" z perspektywą stabilną. Wstępny rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach programu Programu Emisji Euroobligacji (EMTN): (P) "Baa2" z perspektywą negatywną. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzlete

Podziel się opinią

Share
dtzlete
dtzlete