Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyc ...

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 01.10.2014 r. (17/2014)
Share
d102wt1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 01.10.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej: Emitent) działając zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które zwołane zostało na dzień 01.10.2014 r. (NWZ) i odbyło się tego dnia w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (budynek 1923). 1) BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., poprzez: a) BPH FIO Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek; b) BPH Subfundusz Selektywny; dysponujący łącznie na tym NWZ 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z których przysługiwało 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 11,54% udziału w liczbie głosów na tym NWZ. 2) Black Lion Fund S.A. dysponująca na tym NWZ 602 976 (sześćset dwa tysiące dziewięćset
siedemdziesiąt sześć) akcji, z których przysługiwało 602 976 (sześćset dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 46,40% udziału w liczbie głosów na tym NWZ. 3) Virga Sp. z o.o. dysponująca na tym NWZ 129 210 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji, z których przysługiwało 129 210 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów, co stanowi 9,94% udziału w licznie głosów na tym NWZ. 4) ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., poprzez: a) Progress FIZ AN; b) Altus ASZ FIZ Subfund. Runku Polskiego; c) Altus ASZ FIZ Subf. Rynków Zagranicznych; d) Altus ASZ FIZ Obligacji 1 dysponujący łącznie na tym NWZ 369.508 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) akcji, z których przysługiwało 369.508 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiem) głosów, co stanowi 28,43% udziału w liczbie głosów na tym NWZ. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROWAR GONTYNIEC S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-800 Kamionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kamionka 21
(ulica) (numer)
+48 67 350 53 82 +48 67 345 03 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
764-263-40-46 301363600
(NIP) (REGON)
d102wt1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Piotr Janczewski Prezes Zarządu
2014-10-08 Jan Żytko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1