Trwa ładowanie...
d2ejtvd
d2ejtvd
espi

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie Open Finance TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej lic ...

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie Open Finance TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%. (21/2014)
Share
d2ejtvd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Open Finance TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło od Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (?Open Finance TFI S. A.?) zawiadomienie (datowane na dzień 21.11.2014 r.) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) informujące, że Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. działając w imieniu zarządzanego przez siebie Open Finance Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (?Fundusz?) zawarł w dniu 19 listopada 2014 r. transakcję zbycia akcji spółki Browar Gontyniec S. A., co spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5 %. Z zawiadomienia wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału poniżej progu 5 %, Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty
posiadał łącznie 82 243 akcje Spółki, stanowiące 5,21 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 5,21 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji sprzedaży Fundusz posiada łącznie 32 243 akcje Spółki, stanowiące 2,04 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 2,04 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROWAR GONTYNIEC S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-800 Kamionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kamionka 21
(ulica) (numer)
+48 67 350 53 82 +48 67 345 03 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
764-263-40-46 301363600
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ejtvd

Podziel się opinią

Share
d2ejtvd
d2ejtvd