Trwa ładowanie...
d2d9ob7

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (2/2011)

Share
d2d9ob7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010 roku?termin publikacji w dniu 30 kwietnia 2011 roku.2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe BSC Drukarnia Opakowań S.A.:?za IV kwartał 2010 roku?termin publikacji w dniu 01 marca 2011 roku,?za I kwartał 2011 roku?termin publikacji w dniu 13 maja 2011 roku,?za III kwartał 2011 roku?termin publikacji w dniu 14 listopada 2011 roku.3. Skonsolidowany raport
półroczny Grupy Kapitałowej BSC Drukarnia Opakowań S.A. za I półrocze 2011 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe BSC Drukarnia Opakowań S.A.?termin publikacji w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §90 ust. 1 p. 2 ww. rozporządzenia.Jednocześnie Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne skrócone sprawozdania finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym?skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Emitent informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego i
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d9ob7

| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d9ob7

Podziel się opinią

Share
d2d9ob7
d2d9ob7