Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Z ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r. (9/2014)
Share
d4hah9q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2014 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu: Colorpack GmbH Verpackungen mit System posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r., stanowiących 45,03 % na tym Zgromadzeniu oraz 36,70 % ogółu głosów Spółki. Janusz Schwark posiadający 1.190.758 akcji Spółki, dających prawo do 1.190.758 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r., stanowiących 14,90 % na tym Zgromadzeniu i 12,14 % w ogólnej liczbie głosów. Arkadiusz Czysz posiadający 1.134.586 akcji Spółki, dających prawo do 1.134.586 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r., stanowiących 14,20 % na tym Zgromadzeniu i 11,57 % w ogólnej liczbie głosów. Violetta Schwark posiadająca 850.939 akcji Spółki, dających prawo do
850.939 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r, stanowiących 10,65 % na tym Zgromadzeniu i 8,68 % w ogólnej liczbie głosów. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający 640.000 akcji Spółki, dających prawo do 640.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r, stanowiących 8,01 % na tym Zgromadzeniu i 6,53 % w ogólnej liczbie głosów. Zarząd wskazuje jednocześnie, że następujący akcjonariusze Spółki: Colorpack GmbH Verpackungen mit System, Janusz Schwark, Violetta Schwark, Anna Schwark i Arkadiusz Czysz, są stronami porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dysponując w związku z tym łącznie 7.059.230 akcjami, dającymi prawo do 7.059.230 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r., stanowiących 88,33 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 71,98 % ogólnej liczby głosów w Spółce. O istnieniu powyższego porozumienia Spółka informowała m.in. w prospekcie emisyjnym. | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48 61 867 60 61 +48 61 861 60 66
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q