Trwa ładowanie...
d1mfxrw
espi

BUDIMEX - Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA...

BUDIMEX - Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce (75/2012)

Share
d1mfxrw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/75/2012 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu dzisiejszym - 28 listopada 2012 roku ? została zawarta z Bankiem Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowa potwierdzonego kredytu krótkoterminowego. Na mocy w/w umowy bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50.000.000,- (pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do dnia 27 listopada 2013 roku. Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe. Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż w/w umowa została zawarta w ramach aktualnego limitu kredytowego, który dotychczas był wykorzystywany
przez Budimex do zlecania bankowi wystawiania gwarancji bankowych, bank i spółka zawarły aneks do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 r., 72/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. i 25/2012 z dnia 8 maja 2012 r., ustalający nową kwotę limitu na wystawianie gwarancji bankowych w wysokości PLN 115.000.000,- (sto piętnaście milionów złotych). Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

Podziel się opinią

Share
d1mfxrw
d1mfxrw