Trwa ładowanie...
d20rifm
espi

BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 1H 2013 roku (51/2013)

BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 1H 2013 roku (51/2013)
Share
d20rifm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 1H 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/51/2013 W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Grupo Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwsze półrocze roku 2013 oraz dane porównywalne za pierwsze półrocze roku 2012. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 2 087 665 tys. zł w porównaniu do 2 883 765 tys. zł w roku 2012. Zysk brutto ze sprzedaży: 181 570 tys. zł w porównaniu do 229 310 tys. zł w roku 2012. Zysk z działalności operacyjnej: 88 629 tys. zł w porównaniu do 56 440 tys. zł w roku 2012. Zysk brutto: 87 213 tys. zł w porównaniu do 58 587 tys. zł w roku 2012. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 67 851 tys. zł w porównaniu do 22 087 tys. zł w roku 2012. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2013 roku wyniósł 5,4 mld zł.
Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 2,2 mld zł w porównaniu do 0,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wynosiła 640 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2012 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 305 mln zł. W pierwszym półroczu 2013 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 280 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 299 lokali. W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwsze półrocze 2013 roku oraz porównywalne dane za pierwsze półrocze 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportbiezacynr51WybranedanefinansoweGrupyBudimexza1H2013roku_zalacznik.pdf | Tabela z wynikami segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2013 roku oraz porównywalne dane za I półrocze 2012 roku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20rifm

Podziel się opinią

Share
d20rifm
d20rifm