Trwa ładowanie...
d2h47to
espi

BUDIMEX - Wykonanie robót budowlanych modernizacji LCS Iława ? nowy kontrakt Budimeksu SA (46/2011)

BUDIMEX - Wykonanie robót budowlanych modernizacji LCS Iława ? nowy kontrakt Budimeksu SA (46/2011)
Share
d2h47to

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie robót budowlanych modernizacji LCS Iława ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/46/11 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku konsorcjum w składzie Budimex SA (lider, 99,8%), Tchas Polska Sp. z o.o. (partner, 0,1%) i Eiffage Budownictwo Mitex SA (partner, 0,1%) podpisało z PKP PLK SA w Warszawie umowę na "Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie". Wartość kontraktu: 758 264 998,15 PLN netto Termin rozpoczęcia robót: po powiadomieniu wykonawcy przez Inżyniera o dacie rozpoczęcia z nie mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty rozpoczęcia Okres gwarancji: 3 lata Warunki finansowe: Płatność: 30 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty brutto Maksymalna wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę: 10% wartości brutto kontraktu. Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.pl budimex.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h47to

Podziel się opinią

Share
d2h47to
d2h47to