Trwa ładowanie...
d3y8ymx

BUDIMEX - Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9?powzięcie informacji o wyborze ofer...

BUDIMEX - Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9?powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (8/2011)

Share
d3y8ymx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9?powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 lutego 2011 roku dowiedział się o wpłynięciu do spółki pisma od PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie działających w imieniu Zamawiającego?PKP Polskich Linii Kolejowych SA Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie - informującego o wyborze oferty konsorcjum firm Budimex SA (lider, 50%), Tchas Polska Sp. z o.o. (partner, 30%) i Eiffage Budownictwo Mitex SA (partner, 20%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie".Wartość kontraktu: 758 264 998,15 PLN nettoTermin rozpoczęcia robót: po powiadomieniu Wykonawcy przez Inżyniera o dacie rozpoczęcia z nie mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniemTermin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty rozpoczęciaOkres gwarancji: 3 lataWarunki finansowe:Płatność: 30 dni roboczych od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATGwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty bruttoKary umowne płacone przez Wykonawcę: 0,05% całkowitej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Maksymalna kwota odszkodowania wynosi 10% całkowitej kwoty bruttoKary umowne płacone przez Zamawiającego: brakWartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y8ymx

Podziel się opinią

Share
d3y8ymx
d3y8ymx