Trwa ładowanie...
dxs3s9q

BUDIMEX - Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi eks...

BUDIMEX - Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61?powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (9/2011)

Share
dxs3s9q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61?powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9lutego 2011 roku dowiedział się o wpłynięciu do spółki pisma od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku - informującego o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)".Wartość kontraktu: 535 998 924,98 PLN nettoTermin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowyTermin zakończenia robót: 42 miesiące od daty zawarcia umowyOkres gwarancji: 5 latWarunki finansowe:Płatność: 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VATGwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty bruttoKary umowne płacone przez Wykonawcę:- za przekroczenie czasu na ukończenie projektu koncepcyjnego oraz pozyskanie mapy
do celów projektowych i uzyskanie potwierdzenia odpowiednich certyfikatów - 0,02% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki- za przekroczenie czasu na ukończenie projektu budowlanego i wykonawczego - 0,02% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki- za przekroczenie czasu na ukończenie - 0,05% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia?0,01% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki- za niedotrzymanie terminu przedłożenia harmonogramu - 0,002% całkowitej kwoty brutto każdy dzień zwłoki- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10% całkowitej kwoty bruttoKary umowne płacone przez Zamawiającego:- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - 10% całkowitej kwoty bruttoZamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

Podziel się opinią

Share
dxs3s9q
dxs3s9q