Trwa ładowanie...
d2sdjk1

BUDIMEX - Zmiana do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z KUKE SA (9/2015)

BUDIMEX - Zmiana do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z KUKE SA (9/2015)

Share
d2sdjk1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Zmiana do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z KUKE SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/09/2015 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 lutego 2015 roku został poinformowany o podpisaniu przez KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) zmiany do Umowy Generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z dnia 05.02. 2014 r. Na mocy dokumentu KUKE S.A. zwiększył kwotę limitu, do którego spółka może zlecać wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych do kwoty 45.000.000,- PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów) oraz przedłużył termin ważności umowy do dnia 31 stycznia 2016 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sdjk1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sdjk1

Podziel się opinią

Share
d2sdjk1
d2sdjk1