Trwa ładowanie...
d21fawr
espi

BUDOPOL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (2/2012)

BUDOPOL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (2/2012)

Share
d21fawr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-25
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Spółki "Budopol Wrocław" S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przesyła wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wszystkie informacje są dostępne w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 15/19 oraz na stronie internetowej www.budopol.wroc.pl.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do raportu nr 2_Wykaz informacji 2011.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Mirosław Motyka Prezes Zarządu
2012-01-25 Marzanna Adamska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21fawr

Podziel się opinią

Share
d21fawr
d21fawr