Trwa ładowanie...
d3wq187

Bumech prognozuje 4,8 mln euro zysku netto z kontraktu czarnogórskiego w 2021 r.

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Bumech prognozuje, że jego zysk netto z realizacji kontraktu na wydobycie boksytu w Czarnogórze wyniesie 1,83 mln euro w 2017 r., 3,03 mln euro w 2018 r., 3,96 mln euro w 2019 r., 4,47 mln euro w 2020 r. i 4,8 mln euro w 2021 r., podała spółka.

Share
d3wq187

Bumech zakłada zysk operacyjny z kontraktu na poziomie 2,42 mln euro w 2017 r., 3,86 mln euro w 2018 r., 4,98 mln euro w 2019 r., 5,63 mln euro w 2020 r. i 6,02 mln euro w 2021 r.

Z kolei prognozowana EBITDA to w poszczególnych latach: 2,79 mln euro, 4,23 mln euro, 5,51 mln euro, 6,21 mln euro, 6,61 mln euro.

Zgodnie z prognozą, przychody Bumechu z kontraktu wyniosą odpowiednio 7,28 mln euro, 8,93 mln euro, 11,93 mln euro, 14,33 mln euro i 14,93 mln euro.

d3wq187

"Prognoza finansowa nie została poddana ocenie biegłego rewidenta, a jej główne podstawy i istotne założenia są następujące:
- terminowa realizacja kontraktu eksportowego polegającego na wydobywaniu rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali d o.o., w kopalni boksytu w miejscowości Niksić w Czarnogórze,
- brak istotnych zdarzeń wpływających na zmianę dobrej obecnie koniunktury w branży,
- uruchomienie kredytu eksportowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.6 mln euro,
- warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,
- dalszy dynamiczny rozwój związany ze: a) zwiększeniem oraz optymalizacją wydobycia rudy aluminium w złożu 'Biocki Stan' w miejscowości Niksic - etap I oraz b) uruchomieniem w 2019 wydobycia rudy aluminium w drugim złożu 'Djurakov do' w miejscowości Niksic - etap II,
- planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln euro, tj. a) etap I - 5,25 mln euro oraz b) etap II - 4,1 mln euro,
- koszt amortyzacji przyjęto na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019-2020,
- zakłada się wzrost poziomu zatrudnienia w latach 2019-2021, a także wzrost poziomu kosztów z tytułu wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 33% od 2019 r w stosunku do lat 2017-2018,
- w kosztach finansowych uwzględniono odsetki od rat kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Prognoza nie uwzględnia natomiast kar z tytułu nierzetelnego wykonania zobowiązań, a w szczególności nieterminowej realizacji powierzonych zleceń przez podwykonawców oraz dostawców (brak takowych w kontrakcie) oraz wypłaty dywidendy.

Pod koniec września br. Bumech uruchomił kopalnię boksytu w Czarnogórze.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

d3wq187

Podziel się opinią

Share
d3wq187
d3wq187