Trwa ładowanie...
dpqaswn
dpqaswn
espi

BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (24/2014)

BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (24/2014)
Share
dpqaswn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 09.07.2014 roku od członka Rady Nadzorczej Spółki pisma przekazywanego w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn zm.). Transakcje zostały dokonane przez podmiot ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, w którym osoba wymieniona powyżej pełni w strukturze organizacyjnej funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej Zawiadomienie dotyczy transakcji wg poniższego opisu transakcji. Data transakcji 02.07.2014 kupno 13.400 szt. średnia cena 2,26 zł/szt. Data transakcji 03.07.2014 kupno 8.991 szt. średnia cena 2,26 zł/szt. Data transakcji 03.07.2014 sprzedaż 1.900 szt. średnia cena 2,26 zł/szt. Data transakcji 04.07.2014 kupno 15.069 szt. średnia cena 2,54 zł/szt. Miejsce transakcji:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., transakcje zawierano na rynku regulowanym na sesji zwykłej Członek RN Spółki nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)
dpqaswn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-07-09 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpqaswn

Podziel się opinią

Share
dpqaswn
dpqaswn