Trwa ładowanie...
dadxped
dadxped
espi

BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2011)

BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2011)
Share
dadxped
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
BUMECH S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14.07.2011 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Adama Konopki ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej BUMECH S.A. Zawiadomienie dotyczy sprzedaży przez Pana Konopkę 213 640 akcji Emitenta po cenie 17,00 zł w dniu 07.07.2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2011-07-15 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dadxped

Podziel się opinią

Share
dadxped
dadxped