Trwa ładowanie...
d29lvdu
espi
17-01-2013 09:13

BUMECH S.A. - Korekta prognozy finansowej na rok 2012 (6/2013)

BUMECH S.A. - Korekta prognozy finansowej na rok 2012 (6/2013)

Share
d29lvdu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy finansowej na rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech SA (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2012. Dotychczasowa prognoza opublikowana raportem bieżącym nr 18/2012 z dnia 13.03.2012 roku zawierała pozycje: - przychód ze sprzedaży na poziomie ? 120 050 tys. zł - zysk na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie - 19 050 tys. zł - zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) na poziomie ? 34 590 tys. zł - zysk netto na poziomie ? 10 018 tys. zł. Spółkainformuje o zmianie powyższych pozycji nadając im następujące wartości: - przychód ze sprzedaży na poziomie ? 108 350 tys. zł, tj. 90,25 % pierwotnej prognozy - zysk na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 17 500 tys. zł, tj. 91,86% pierwotnej prognozy - zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) na poziomie ? 31 790 tys. zł, tj. 91,91 % pierwotnej prognozy - zysk netto na poziomie ? 6 300 tys. zł, tj. 62,89 % pierwotnej prognozy. Założenia co do zysku netto
zostały zredukowane o 37,11 %. Odchylenie pozostałych parametrów prognozy finansowej nie przekroczyły 10%. Podstawę do powyższej korekty stanowiły: ? dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami od tych należności, ? naliczenie odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynikających z zawartego porozumienia z kontrahentami, ? przesunięcie transakcji sprzedaży z 2012 na 2013 rok. Emitent informuje również, że powyższa prognoza wyników finansowych Spółki opublikowania raportem bieżącym nr 18/2012 za dnia 13.03.2012 roku nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 25 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29lvdu

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-01-17 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29lvdu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d29lvdu
d29lvdu