Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

BUMECH S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego umowy znaczącej (39/2013)

BUMECH S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego umowy znaczącej (39/2013)
Share
d102wt1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku dotyczącego umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 15.02.2013 Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informował o zawarciu dwóch umów kredytowych z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank): a) umowy o kredyt złotowy obrotowy w wysokości 14 400 000,00 zł udzielony na okres od 14.02.2013 roku do 28.02.2018 roku z przeznaczeniem na refinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych serii "R", "T" i "U" oraz b) umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 600 000,00 zł udzielony na okres od 14.02.2013 roku do 13.02.2014 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. W nawiązaniu do powyższego oraz do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 07.03.2013 roku Emitent informuje, iż dnia 11.03.2013 roku został spełniony warunek zawieszający o treści: "Przedłożenie zaświadczenia o całkowitej spłacie obligacji serii "R" i "T" oraz zwolnieniu zabezpieczeń w postaci hipoteki łącznej na nieruchomości położonej w Wyrach oraz zwolnieniu zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na maszynach". W
związku z powyższym zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające zawarte w powyższych umowach kredytowych umożliwiające Emitentowi wypłatę środków w ramach drugiej i trzeciej transzy kredytu z punktu a) oraz całego kredytu z punktu b). Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Zymunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-03-12 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1