Trwa ładowanie...
d1kjsxb

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (34/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (34/2015)

Share
d1kjsxb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka)
informuje, iż w dniu 23.03.2015 roku Spółka otrzymała od Pana Zdzisława Gdaniec informację wynikającą z obowiązku określonego art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w której Pan Gdaniec zawiadamia, iż osobiście przekroczył próg 5% akcji w ogólnej ilości akcji Spółki. Przekroczenie progu spowodowane zostało zakupem w dniu 16.03.2015 roku Pana Gdańca na rynku regulowanym na sesji zwykłej 39 138 sztuk akcji Spółki. W związku z powyższym Akcjonariusz informuje, że: 1) liczba akcji BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą udziału wynosiła 3 219 385 i stanowiła 4,99% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A. 2) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą wynosiła 3 219 385 i stanowiła 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 3) liczba aktualnie posiadanych przez niego akcji BUMECH S.A.
wynosi 3 258 523 akcji, co stanowi 5,05% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 4) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez niego wynosi 3 258 523 głosów i stanowi 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 3) podmiot z nim powiązany, tj. DICK INTER S.A. posiada 2 803 710 akcji, co stanowi 4,349% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 5) nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w BUMECH S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy; Na skutek zdarzenia opisanego powyżej Pan Gdaniec informuje też, że łącznie z podmiotem powiązanym, DICK INTER S.A.: 1) przed zmianą udziału posiadał 6 023 095 akcji, co stanowiło 9,34% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A. 2) przed zmianą udziału posiadał 6 023 095 głosów na WZA BUMECH S.A., co stanowiło 9,34% udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 3) po zmianie udziału posiada 6 062 233 akcji, co stanowi 9,40% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 4) posiada 5 062 233 głosów, co stanowi 9,40% procent udziału w
ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 5) nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w BUMECH S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-03-24 Joanna Płachetka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb