Trwa ładowanie...
d3b3wt8
d3b3wt8
espi

BYTOM - Raport roczny R 2012

BYTOM - Raport roczny R 2012
Share
d3b3wt8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży 70457 58725 16882 14184
Jednostkowy zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -5521 -5542 -1323 -1339
Całkowite jednostkowe dochody ogółem -5521 -5542 -1323 -1339
Jednostkowe aktywa 49581 52439 12128 11873
Jednostkowe zobowiązania krótkoterminowe 26404 23962 6459 5425
Jednostkowy kapitał własny 20673 25915 5057 5867
Jednostkowa wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,29 0,38 0,07 0,09
Jednostkowe przepływy netto z działalności operacyjnej 1946 -9687 466 -2340
Jednostkowe przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1346 -6141 -323 -1483
Jednostkowe przepływy netto z działalności finansowej -672 16533 -161 3993
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM SA.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
BYTOM SA - raport z badania.pdf Raport z badania biegłego rewidenta
Bytom SA - opinia z badania.pdf Opinia z badania biegłego rewidenta
List Prezesa.pdf List Prezesa
Sprawozdanie ze stosowania Dobrych Praktyk.pdf Sprawozdanie ze stosowania Dobrych Praktyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-900 Bytom
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Wrocławska 32/34
(ulica) (numer)
032 78 79 320 032 78 75 172
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)
Mazars Audyt Sp. z p.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d3b3wt8

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2013-03-20 Artur Morawiec Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Piotr Olczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Dagmara Szczupak Główny Księgowy/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3b3wt8

Podziel się opinią

Share
d3b3wt8
d3b3wt8