Trwa ładowanie...
d32dyru

BZ WBK utrzymał wskaźnik C/I na poziomie 47% w 2014 r.

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK utrzymał wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie 47,2% w 2014 roku przy zbliżonym tempie wzrostu kosztów i dochodów grupy w stosunku rocznym - odpowiednio o 8,4% r/r i 8,0% r/r, podał bank.

Share
d32dyru

Dochody ogółem grupy wyniosły 1 884,0 mln zł w IV kw. 2014 r. i zwiększyły o 5,2% kw/kw. W całym roku dochody ogółem wyniosły 6 579,0 mln zł i wzrosły o 8,0% r/r. Po wyłączeniu zysków na udziałach w podmiotach powiązanych (Krynicki Recykling w 2014 r. i spółki BZ WBK-Aviva w 2013 r.) były wyższe o 15,8% r/r, podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek za IV kwartał 2014 r. wyniósł 1 071 mln zł i zmniejszył się o 7,1% kw/kw, a w całym 2014 r. osiągnął wartość 3 996,8 mln zł i wzrósł o 22% r/r. Wynik z tytułu prowizji za 2014 r. osiągnął wartość 1 847,8 mln zł i był wyższy o 3,9% r/r. W IV kwartale 2014 r. wyniósł 471,9 mln zł i zmniejszył się o 2,2% w porównaniu z okresem poprzednim.

"Wynik na pozostałych instrumentach finansowych - wraz z zyskiem na udziałach w podmiotach powiązanych - wyniósł w IV kwartale 2014 r. 169,6 mln zł i zmniejszył się o 158,3 mln zł. W całym 2014 r. wynik ten zamknął się kwotą 236,2 mln zł i był niższy o 67,0% r/r w związku z rozpoznaniem w roku poprzednim zysku w wysokości 419 mln zł wskutek przejęcia kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva" - czytamy w raporcie.

d32dyru

W IV kw. 2014 r. grupa zrealizowała zysk na sprzedaży obligacji skarbowych w wys. 164,2 mln zł, tj. wyższy o 151,5 mln zł kw/kw pod wpływem spadku rentowności obligacji, które osiągnęły nowe historyczne minima. W całym 2014 r. zysk na sprzedaży obligacji skarbowych osiągnął wartość 217,9 mln zł, co oznacza spadek r/r o 81,4 mln zł.

Wynik handlowy wyniósł 48,3 mln zł w IV kw. i był niższy niż w okresie porównywalnym o 17,9%, a po czterech kwartałach 2014 r. osiągnął wartość 101,0 mln zł, zmniejszając się o 45,7% w skali roku.

Koszty ogółem w IV kw. zwiększyły się o 6,5% kw/kw pod wpływem wyższych obciążeń z tytułu projektu integracji i jednorazowych inicjatyw. Po wyeliminowaniu tych kosztów (66,7 mln zł w IV kw. 2014 r. i 28,6 mln zł w III kw. 2013 r.) z całkowitej bazy kosztowej grupy, odnotowano wzrost w skali kwartału w wysokości 1,9%.

W całym roku całkowite koszty grupy osiągnęły poziom 3 103,8 mln zł i były wyższe o 8,4% r/r.

d32dyru

"Po wyłączeniu kosztów integracji i pozostałych kosztów jednorazowych (205,8 mln zł za 2014 r. i 264,4 mln zł w okresie porównywalnym), kosztów operacyjnych Grupy SCB S.A. oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także amortyzacji w wys. 84,4 mln zł powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych, porównywalne koszty ogółem spadły o 2,8% r/r" - czytamy także.

Przy zbliżonym tempie wzrostu kosztów i dochodów grupy w stosunku rocznym (odpowiednio o 8,4% r/r i 8% r/r), wskaźnik efektywności kosztowej wyniósł 47,2% i był stabilny w stosunku rocznym (47,0% w 2013 r.). Bez kosztów integracji, wskaźnik ten wyniósł 44,5% wobec 42,7% w okresie porównywalnym.

Współczynnik wypłacalności BZ WBK wyniósł 12,9% na koniec 2014 r. wobec 13,4% kwartał wcześniej i 13,9% na koniec 2013 r.

(ISBnews)

d32dyru

Podziel się opinią

Share
d32dyru
d32dyru