Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

C&C ENERGY SA - 1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ...

C&C ENERGY SA - 1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.2. Sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (22/2014)
Share
d3gh0lb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z dnia 10 października 2014 r. złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. 2. Sprawa o zapłatę kwoty 28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 04 listopada 2014 r. pełnomocnik zarządu Clean&Carbon Energy S.A. oraz pięciu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. złożyło w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozew o stwierdzenie nieważności (względnie uchylenie) wszystkich uchwał "podjętych" na farsie nazwanej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" z dnia 10 paźdzernika 2014 r. zorganizowanej przez podmioty z grupy Komputronik S.A. (o czym szerzej w raporcie bieżącym numer 17 z dnia 13 pażdziernika 2014 r.). Zarząd Clean &Carbon Energy S.A. oraz akcjonariusze Clean&Carbon Energy S.A. mają nadzieję na uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie stosownego orzeczenia Sądu, które ostatecznie usunie z obrotu "uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" z dnia 10 października 2014 r. Jednocześnie zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, iż sprawa o zapłatę kwoty
28.500.000 zł. przeciwko Komputronik S.A. będzie toczyć się dalej przed Sądem Polubownym - Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Sąd ten nie uwzględnił wniosku Komputronik S.A. o umożenie postępowania, ani nie uwzględnił próby cofnięcia pozwu przez Bartosza Tatkę mieniącego się "nowym zarządem" Clean&Carbon Energy S.A.. Doprowadzenie do cofnięcia pozwu było elementem przejęcia Clean&Carbon Energy S.A. przez podmioty z grupy Komputronik S.A. oraz elementem "ugody", które to podmioty z grupy Komputronik S.A. zawarły same ze sobą (o czym szerzej w raporcie bieżącym numer 18 z dnia 20 października 2014 r.). Powyższą informację zarząd emitenta przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganiowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
73-102 Stargard Szczeciński
(kod pocztowy) (miejscowość)
Koszewko 13
(ulica) (numer)
22 10 10 770 91 561 00 15
(telefon) (fax)
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb