Trwa ładowanie...
d3r74nl
espi
22-11-2010 12:38

C&C ENERGY SA - Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezent...

C&C ENERGY SA - Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. (43/2010)

d3r74nl
d3r74nl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB 32/2010 z dnia 2010-10-05. Powód korekty: Brak danych osoby reprezentującej spółkę. Dalsza treść raportu bez zmian. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu orazo spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych,Zarząd Karen SA informuje, że otrzymał oryginał drugostronnie podpisanej umowy, która kwalifikowana jest jako umowa znacząca.Druga stroną umowy jest spółka Amentum.Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia za pośrednictwem domu maklerskiego umów sprzedaży (Spółka występuje jako kupujący) i pożyczki niewprowadzonych do obrotu regulowanego akcji (Spółka występuje jako pożyczkodawca) w spółce Komputronik SA.W wykonaniu Umowy zostanie zawarta, za pośrednictwem domu maklerskiego, umowa sprzedaży akcji Komputronik SA w liczbie do 1.355.600, za cenę 11,36 PLN (jedenaście złotych 36/100 złotych) za jedną akcję. Na mocy umowy pożyczki, która może zostać zawarta na podstawie
zobowiązań zawartych w opisywanej Umowie, Spółka przeniesie posiadanie do 655.600 akcji w Komputronik SA, z obowiązkiem zwrotu akcji w terminie do dziewięciu miesięcy, za wynagrodzeniem należnym Spółce w wysokości 6,5% w skali rocznej, liczonym od łącznej wartości rynkowej pożyczonych akcji Komputronik SA w dniu przeniesienia akcji na pożyczkobiorcę, do dnia zwrotu akcji.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na to, że minimalna wartość świadczenia pieniężnego ze strony Karen SA wynosi 15.399.616 złotych, co stanowi, przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ponad 10% kapitałów własnych Emitenta.Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis2010-10-05 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r74nl

| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-674 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marynarska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 325 35 01 | | 022 325 35 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.plkaren.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r74nl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r74nl