Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja o obniżeniu zaangażowania (59/2012)

CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja o obniżeniu zaangażowania (59/2012)
Share
d1nnivu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Informacja o obniżeniu zaangażowania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2012 roku Emitent został powiadomiony przez spółkę NEW EUROPE ALPHA - FUND MANAGEMENT SEVICES SP. Z O.O. S.K.A., że w wyniku zawarcia w okresie od 30 października do 6 listopada umów pożyczek, Spółka zbyła łącznie 48.500.000 akcji Emitenta, które stanowią 9,70% udziału w kapitale podstawowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Spółka posiada obecnie 112.999.800 akcji Emitenta, które stanowią 22,60% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed przeprowadzeniem powyższych transakcji Spółka posiadała 161.499.800 akcji, które stanowiły 32,30% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Katarzyna Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu