Trwa ładowanie...
d1b41pl
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - korekta raportu (3/2013)

CALATRAVA CAPITAL SA - korekta raportu (3/2013)
Share
d1b41pl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | korekta raportu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w raporcie nr 3/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku dotyczącym wykazu akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 9 stycznia 2013 roku, został błędnie podany udział głosów z tytułu akcji zarejestrowanych na to NWZ w ogólnej liczbie głosów. POPRAWNE DANE: 1. Paweł Narkiewicz ? 57.547.435 głosów, co stanowi 41,58% na tym NWZ i 11,51% ogólnej liczby głosów, 2. Dariusz Wiśniewski ? 56.830.511 głosów, co stanowi 41,06% na tym NWZ i 11,37% ogólnej liczby głosów, 3. Marta Zaleńska ? 24.019.695 głosów, co stanowi 17,36% na tym NWZ i 4,80% ogólnej liczby głosów, dane przed korektą: 1. Paweł Narkiewicz ? 57.547.435 głosów, co stanowi 41,58% na tym NWZ i 41,58% ogólnej liczby głosów, 2. Dariusz Wiśniewski ? 56.830.511 głosów, co stanowi 41,06% na tym NWZ i 41,06% ogólnej liczby głosów, 3. arta Zaleńska ? 24.019.695 głosów, co stanowi 17,36% na tym NWZ i 17,36% ogólnej liczby głosów, Podstawa prawna: § 6
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Katarzyna Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b41pl

Podziel się opinią

Share
d1b41pl
d1b41pl