Trwa ładowanie...
d3szwac
d3szwac
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (29/2011)

CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (29/2011)
Share
d3szwac
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.05.2011 r. został powiadomiony przez Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 316.133 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 20 maja 2011 roku w wyniku transakcji zawartej na rynku giełdowym. Średnia cena transakcyjna wyniosła 0,618 złotych za akcję. Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 27.872.923 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 14,42% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 28.189.056 akcji, które stanowią 14,58% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Ujazdowskie 6A
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
centrala@ibsystem.com.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3szwac

Podziel się opinią

Share
d3szwac
d3szwac