Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (43/2011)

CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (43/2011)
Share
d3scjt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.07.2011 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o nabyciu przez niego 654.106 akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje zostały nabyte w dniu 20 lipca 2011 roku w wyniku transakcji zawartych na rynku giełdowym. Średnia cena zakupu wyniosła 0,55 PLN. Przed dokonaniem powyższych transakcji Pan Paweł Narkiewicz posiadał 30.045.400 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 15,54% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 30.699.506 akcji, które stanowią 15,88% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Ujazdowskie 6A
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
centrala@ibsystem.com.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9