Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki WOSANA S.A. (9...

CALATRAVA CAPITAL SA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki WOSANA S.A. (96/2010)
Share
d3vwayo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu akcji spółki WOSANA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 listopada 2010 r. pomiędzy CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz spółką WOSANA S.A. i Pawłem Łysoniem został podpisany list intencyjny w sprawie nabycia przez CALATRAVA CAPITAL S.A. 2.500.000 akcji stanowiących na dzień podpisania listu 90,94% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 90,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu WOSANA S.A. CALATRAVA CAPITAL S.A. uzyskała wyłączność na prowadzenie negocjacji.Ostateczne warunki transakcji zostaną określone w trakcie negocjacji, przeprowadzonych w oparciu o wyniki badania sytuacji prawno-podatkowej, finansowej, gospodarczej i technicznej spółki WOSANA S.A.WOSANA S.A. jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości soków, napojów i wód źródlanych. Oferta WOSANA S.A. obejmuje sprzedaż produktów własnych oraz produkcję napojów pod markami własnymi zleceniodawców. Firma współpracuje z większością ogólnopolskich sieci handlowych oraz realizuje kontrakty eksportowe. W portfolio produktowym
WOSANA S.A. znajdują się: naturalne wody źródlane i mineralne, napoje owocowe gazowane i niegazowane, napoje energetyzujące oraz soki i nektary owocowe.WOSANA S.A. zatrudnia 300 pracowników, dysponuje trzema zakładami produkcyjnymi (Andrychów, Turów k/Częstochowy, Damnica k/Słupska), trzema filiami (Krosno, Łódź, Góraszka k/Warszawy) i nowoczesnym parkiem maszynowym. Wydajność wszystkich linii produkcyjnych należy określić na poziomie 190 mln litrów napojów w skali roku, a skala działalności firmy przekracza 80 mln zł przychodów ze sprzedaży w skali roku.Strony podejmą starania, aby zasadnicza umowa inwestycyjna została zawarta niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 14 lutego 2011 roku.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy ma wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Ujazdowskie 6A
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
centrala@ibsystem.com.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo