Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego (5/2012)

CALATRAVA CAPITAL SA - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego (5/2012)
Share
dhwlsfm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2012 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez rejestrację 50.000.000 akcji serii W. Rejestracja nastąpiła w dniu 7 lutego 2012 roku. Obecna wysokość kapitału wynosi 121.662.500 zł i dzieli się na 243.325.000 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi obecnie 243.325.000. Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 punkt 9 RMF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-461 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Ujazdowskie 6A
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
centrala@ibsystem.com.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm