Trwa ładowanie...
d3lryvq
d3lryvq
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (3/2013)

CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (3/2013)
Share
d3lryvq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2013 roku; posiadali co najmniej 5% liczby głosów. Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim Akcjonariuszom Emitenta wynosi 500.000.000 głosów. Akcjonariuszom uczestniczącym w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 138.397.641 głosów, z czego co najmniej 5% głosów na tym NWZ przysługiwało następującym akcjonariuszom: 1. Paweł Narkiewicz ? 57.547.435 głosów, co stanowi 41,58% na tym NWZ i 41,58% ogólnej liczby głosów, 2. Dariusz Wiśniewski ? 56.830.511 głosów, co stanowi 41,06% na tym NWZ i 41,06% ogólnej liczby głosów, 3. Marta Zaleńska ? 24.019.695 głosów, co stanowi 17,36% na tym NWZ i 17,36% ogólnej liczby głosów, Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Katarzyna Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lryvq

Podziel się opinią

Share
d3lryvq
d3lryvq