Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

CALESCO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2/2014)

CALESCO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2/2014)
Share
d166jzw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. informuje o zwołaniu Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2014 roku , na gzdinę 13:00 , w Szczecinie przy ulicy Tczewskiej 32, 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A.. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Calesco S.A. Załączniki : 1/ Ogłoszenie ZWZA Calesco S.A. 2/ Projekty uchwał ZWZA Calesco S.A. 3/ Wzór farmularza pełnomocnictwa na ZWZA Calesco S.A. 4/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Calesco S.A.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ 23.06.2014-Ogłoszenie ZWZA CALESCO SA.pdf
ZWZ 23.06.2014 -Projekty uchwał ZWZA CALESCO S.A..pdf
ZWZ 23.06.2014 -Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZA CALESCO SA.pdf
ZWZ 23.06.2014 -Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Calesco S.A..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d166jzw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Krzysztof Dokowski Prezes Zarządu
2014-05-26 Renata Gryczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw